top of page


ROT-avdrag...


...kan användas av dig som är villaägare

eller bostadsrättsinnehavare och som vill fixa hemma.

Anlitar du en hantverkare för exempelvis renovering, reparation, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad av

bostaden får man göra ett skatteavdrag med 30 procent på arbetskostnaderna.

 

bottom of page